KRS: 0000182916

Fundatorzy

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Ryndaka w kancelarii notarialnej w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 51, 26.09.2003 r., przez:
Krzysztofa Lisa
Katarzynę Oleś
Włodzimierza Fila